Źródło i szczyt

23 kwietnia 2017 – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła.
~ św. Brat Albert

Młodzi o Ewangelii

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii uwagę skupia przede wszystkim rozmowa Jezusa z Tomaszem. Zmartwychwstały jest gotowy pozwolić dotknąć swoich poranionych rąk i nóg, aby Tomasz uwierzył. Uczniowi wystarczyło jednak tylko spojrzenie na Jego rany, aby zaufał Panu. Jezus nie owija w bawełnę, nazywa go niedowiarkiem, ale jednocześnie nie przekreśla go. Daje mu kolejną szansę. Podobnie jest z nami - gubimy się czasem w naszym życiu poprzez grzech lub nawet odrzucamy Boga. Nie zapominajmy jednak, że Jezus walczy o nasze nawrócenie do końca , a Jego MIŁOSIERDZIE nie zna granic. Naśladujmy Jezusa - miłujmy bliźnich i wybaczajmy tak jak On nam przebacza! Marta Skórowska

Ciekawostka biblijna

Dar Ducha Świętego w tradycji Janowej

W Nowym Testamencie mamy zapis dwóch wczesnochrześcijańskich tradycji o przekazaniu daru Ducha Świętego. Na ogół kojarzymy dobrze tę, którą zostawił nam Łukasz w Dziejach Apostolskich: jak to w dniu Pięćdziesiątnicy (czyli 50 dni od zmartwychwstania) „wszyscy razem” zostali napełnieni Duchem Świętym, czemu towarzyszyły znaki szumu z nieba i języków jakby z ognia (Dz 2,1-4). Czwarta Ewangelia przekazała nam nieco odmienną tradycję: Jezus przyszedł do „uczniów” już pierwszego dnia tygodnia, tj. w niedzielę zmartwychwstania, „tchnął na nich” (czynność i słówko identyczne z tym, co robi Bóg z nieżywym jeszcze człowiekiem ulepionym z prochu ziemi w Rdz 2,7) i powiedział „weźmijcie Ducha Świętego”. Niektórzy dopatrują się u Jana tego pierwszego przekazania Ducha jeszcze wcześniej – na krzyżu, tuż po śmierci Jezusa. Ewangelista mówi wtedy o Jezusie, że „skłoniwszy głowę, oddał/przekazał Ducha” (J 19,30). Nie wiemy, czy chodziło mu o to, że Jezus oddał ducha Ojcu, czy też że przekazał Ducha stojącym pod krzyżem uczniom (przetłumaczyć można i tak, i tak). To, co łączy te tradycje, to fakt, że dar Ducha nierozłącznie związany jest z przejściem Chrystusa przez śmierć. Jak to zresztą sam Jezus wcześniej wyjaśnił: Duch bowiem jeszcze [tj. przed śmiercią i zmartwychwstaniem] nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony (J 7,39). xkg

Kto pyta nie błądzi

Czy katolikom w Polsce wolno przyjmować Komunię świętą na rękę?

Sprawa możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę została poruszona przez II Polski Synod Plenarny. Biskupi wyrazili szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii św. do ust w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej, „nie wykluczając jednak innych form przyjmowania Komunii św.” To – jak by nie było – ogólne stwierdzenie doprecyzowuje biskup gdański w jednym ze swoich listów na Wielki Post: „Przyjmujemy Ko­munię świętą zgodnie z tradycją wprost do ust. Tradycja ta w Polsce nie budzi zastrzeżeń, ale je­śli ktoś poprosi o Komunię świętą na rękę, kapłan poda mu Ciało Chrystusa, które należy od razu spożyć wobec udzielającego Komunii świętej”. Zgodnie z wypowiedziami polskich biskupów takie przyjęcie Komunii św. wyglądałoby następująco: lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym mogłaby być położona Komunia święta. Przygotowane do przyjęcia Komunii św. dłonie przypominać powinny krzyż (krzyż naszego życia), na który zostaje złożone Najświętsze Ciało Chrystusa. Następnie prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkłada do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana. Ta chwila trzymania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji. Nauczający w IV wieku dodatkowo przestrzega: Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co spadło na ziemię, byłoby jakby utratą części twych członków. Bo czy nie niósłbyś złotych ziarenek z największą uwagą, by ci żadne nie zginęło i byś nie poniósł szkody? Tym bardziej zatem winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni. xkb

Mały Kalendarz Liturgiczny

23 kwietnia, św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski i Archidiecezji Gdańskiej (956-996), ewangelizator terenów Europy środkowej.

Z pochodzenia jestem Słowianinem. Nazywam się Adalbert, z powołania zakonnik; niegdyś wyświęcony na biskupa, teraz z obowiązku jestem waszym apostołem. Przyczyną naszej [tu] podróży jest wasze zbawienie, abyście – porzuciwszy głuche i nieme bałwany – uznali Stwórcę naszego, który jest jedynym Bogiem i poza którym nie ma innego boga; abyście, wierząc w imię Jego, mieli życie i zasłużyli na zażywanie w nagrodę niebiańskich rozkoszy w wiecznych przybytkach.

Ogłoszenia
  • Za niespełna dwa miesiące przeżywać będziemy niecodzienną uroczystość – poświęcenie naszego kościoła. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy przygotowania do tego wydarzenia. Nasz gość, ks. dr Krystian Kletkiewicz, ceremoniarz diecezjalny, głosi kazania na wszystkich Mszach św. i przybliża nam duchowy aspekt oraz bogatą symbolikę liturgii, która towarzyszy poświęceniu kościoła.
  • Dzisiaj można dostąpić odpustu zupełnego. Udziela się go na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich). Dodatkowo należy odmówić przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę „Ojcze nasz” i Credo (Wierzę w Jednego Boga), dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. „Jezu Miłosierny, ufam Tobie...”).
  • Przy wyjściu z kościoła można otrzymać bezpłatną gazetę, która podsumowuje roczną działalność „Caritas” w naszej Archidiecezji.
  • Nabożeństwo misyjne odprawimy w najbliższy wtorek o godz. 17.30
  • Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na Mszę św. w środę o godz. 18.00. Po mszy św. odbędzie się spotkanie w kościele.
  • Zapraszamy panów z Kościelnej Służby Semper Fidelis w piątek na godz. 9.00 w celu demontażu świątecznych dekoracji.
  • W przyszłą niedzielę rozpoczniemy IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Przypominamy również iż w naszej parafii odbywają się katechezy biblijne. Tematy i terminy znaleźć można na plakacie w przedsionku kościoła.
  • W najbliższych dniach wznawiamy prace związane z kontynuacją montażu nowego oświetlenia oraz rozpoczniemy prace związane z sufitem i wentylacją.
Z życia Lux Cordis

W miniony wtorek wszystkie grupy wspólnoty Lux Cordis zebrały się na nabożeństwie pokutnym, które przygotowało nas na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Był to czas skupienia, rozmowy i pojednania się z Bogiem. W Wielki Poniedziałek studenci z Lux Cordis obchodzili wspólnotową Paschę. Uczta była wzorowana na tej, którą obchodził Chrystus ze swoimi uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy. W skróconej formie przedstawione zostały wszystkie elementy tradycyjnego żydowskiego posiłku, a w odpowiednich momentach ukazane zostały poczynione przez Jezusa zmiany: wymowa łamanego chleba i czwartego z kielichów, tzw. „Kielicha Przymierza”, oraz obmycie nóg Apostołom. Wspólny wieczór pozwolił studentom zauważyć ciągłość między żydowską Paschą a chrześcijańską Eucharystią oraz wejść w klimat Wielkiego Tygodnia.