Źródło i szczyt

26 lutego 2017 – VIII Niedziela Zwykła

Sługa Boży ma być zawsze wesoły i spokojny, bo wie, że nad nim jest opieka Boska.
~ św. Brat Albert

Młodzi o Ewangelii

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wcale nie zniechęca do troski o dobra doczesne. Są one pożyteczne i potrzebne. Przestrzega nas jednak przed tym, aby te dobra doczesne nie przysłoniły nam celu pielgrzymki na ziemi, którym jest niebo. Wzywa nas, byśmy najpierw zatroszczyli się o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość. Często to trudne – może się wydawać, że przecież tracimy wspaniałą okazję na ułatwienie sobie życia drobnym kosztem. Co jest zatem tą Dobrą Nowiną? Na pewno to, że miłosierny Bóg pamięta o naszych potrzebach i nie pozwoli na to, by idącym za Jego słowem stała się krzywda. Droga Boża to najlepsza droga dla naszego szczęścia – nie tylko doczesnego, ale i wiecznego. Dziś szczególnie zawierzmy nasze potrzeby Ojcu. Obyśmy prowadzeni przez Jego sprawiedliwość otrzymywali faktycznie te rzeczy, które są nam do życia potrzebne. Łukasz Nierzwicki

Ciekawostka biblijna

Zależność od ocen i opinii

Kolejnym sposobem karmienia swego egocentryzmu, na który wskazuje dziś św. Paweł, jest podejmowanie dobrych uczynków ze względu na czyjąś ocenę. Dlaczego tak naprawdę robię coś zewnętrznie dobrego (np. spełniam obowiązki domowe, wykonuję zadanie w pracy, mówię komu coś miłego, daję datek na godziwy cel)? Ile jest we mnie oczekiwania, że poprawię w ten sposób swój wizerunek – w oczach tej drugiej osoby, siebie samego czy może Pana Boga? Na ile liczę, że zyskam w ten sposób ten tak drogocenny narkotyk – uznanie, aprobatę, szacunek? Czy czasem poprzez swoje „dobre czyny” nie próbuję udowodnić komuś swojej wartości (żonie, mężowi, przełożonemu, Bogu, ostatecznie – sobie samemu)? Paweł wiedział, że on sam, czy inni apostołowie (jak Apollos), byli narażeni na taką właśnie pokusę. Sam przyznaje, że mu najmniej zależy na tym, czy będzie osądzony przez [Koryntian], czy przez jakikolwiek trybunał ludzki (1Kor 4,3). Jego wolność nie wynika z fałszywej skromności, ani też nie wypracował jej sobie sam. Paweł pozwolił przemienić się Bogu, zgodził się na obumarcie swego fałszywego ja, „starego człowieka”. Odtąd wie, że jego jedynym zadaniem w apostolstwie jest robić to, co do niego należy (być wiernym – 1Kor 4,1), a rezultaty zostawić Bogu. xkg

Kto pyta nie błądzi

Dlaczego wierzymy ewangeliom skoro różnią się między sobą? Podstawowym celem Słowa Bożego a wiec i Ewangelii jest obudzenie i rozwój wiary w Boga. Znajdują się w nich jednak drobne różnice, które wynikają z odmiennych osobowości czy talentów pisarskich. Ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz i Jan posiadali własny temat, cel i adresatów do których zamierzali trafić. Gdyby ewangeliści nie byli wiarygodnymi świadkami, to z pewnością ominęliby fragmenty dla nich niewygodne a nawet kompromitujące (np. zdrada Judasza, zaparcie się Piotra). Gdy spojrzymy na owe księgi to zauważymy, że nie tylko się nie wykluczają, ale wzajemnie uzupełniają. Jest to jedno wielkie świadectwo doświadczenia Jezusa Chrystusa w życiu każdego ze wspomnianych autorów i oby każdego z nas. xpp

Mały Kalendarz Liturgiczny

4 marca – św. Kazimierza (1458-1484) – syn Kazimierza IV Jagiellończyka, patron Litwy. Obowiązki względem państwa doskonale łączył z wyznawaniem wiary. Złożył śluby czystości, podejmował praktyki pokutne, a nocą klęczał pod drzwiami katedry, oddając cześć Najświętszemu Sakramentowi. Jego ukochana modlitwa to hymn rozpoczynający się od słów: „Póki żyję, niech Maryję co dzień wielbi dusza”.

Ogłoszenia
  • Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Ku trzeźwości Narodu”. Zachęcamy do indywidualnej i wspólnotowej modlitwy w tej ważnej intencji.
  • Serdecznie zapraszamy na zabawę karnawałową przedszkolaki i młodsze dzieci szkolne. Zabawa przygotowana przez Wspólnotę Domowego Kościoła odbędzie się dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 79. Początek o godz. 15.00. Na dzieci i rodziców czeka wiele atrakcji.
  • W tym tygodniu rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze święte w środę popielcową o godz. 6.30, 7.30, 9.00, 17.00, 18.00 i 20.00. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły (wolno zjeść jeden posiłek do syta oraz należy powstrzymać się od pokarmów mięsnych).
  • Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
    • droga krzyżowa (piątek): dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych po Mszy św. o godz. 7.30 i 18.00, dla młodzieży oraz wszystkich „zabieganych” o godz. 20.00.
    • Gorzkie Żale (niedziela): 17.00 (kazania pasyjne będzie głosił ks. Marek Płaza) *W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. W czwartek spowiedź podczas adoracji wieczornej. W piątek spowiedź dla dzieci od godz. 16.30, dla dorosłych od 17.30. Msze św. w tym dniu odprawimy o godz. 6.30, 7.30, 18.00. Dzieci i młodzież przyjmą Komunię św. podczas nabożeństwa drogi krzyżowej. W sobotę zapraszamy o godz. 12.00 na Mszę św. z formularza o św. Bracie Albercie.
  • Zachęcamy do lektury prasy katolickiej dostępnej w naszym kiosku parafialnym. Jest również do nabycia najnowsza książka ks. Jana Kaczkowskiego zatytułowana „Dekalog”. *Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafialne. Bardzo dziękujemy także wszystkim paniom i panom, którzy pomagają nam w utrzymaniu czystości w kościele jak i wokół kościoła. Dzisiaj przypada ostatnia niedziela miesiąca, a zatem przed kościołem można złożyć ofiarę na bieżące opłaty za ogrzewanie kościoła.
Z życia Lux Cordis

Studenci tym razem oglądali film dotyczący poszukiwania powołania pt. „Jak Bóg da”. Produkcja w zabawny, a jednocześnie poruszający sposób pokazuje jak Pan Bóg może prowadzić człowieka… Licealiści swoje spotkanie połączyli z tematyką walentynkową. Jak się okazuje, Pismo Święte oferuje coś bardzo wpisującego się w treści tego dnia. Wspólnie medytowaliśmy Pieśni nad Pieśniami, księgę, która mimo, że nie zawiera żadnej wzmianki o Bogu, poetycko opisuje Jego relację do człowieka, o czym przekonaliśmy się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Najmłodsi natomiast przeżywali swoją agapę (czyli ucztę miłości). Rozpoczęli ją Mszą świętą i adoracją Najświętszego Sakramentu. Po uroczystej kolacji odbyło się nocowisko podczas, którego młodzież oglądała konstruktywne filmy oraz integrowała się przy wspólnych rozmowach i grach planszowych.

zdrapka.jpg
W środę popielcową, przy wejściu do zakrystii będzie można otrzymać „Zdrapkę wielkopostną”. Można powiedzieć, że są to indywidualne 40-dniowe rekolekcje dla każdego. Atrakcyjna forma zdrapki zachęca do lepszego przygotowania się na radość zmartwychwstania. Proponujemy ćwiczenia dla ducha, ale i refleksję nad swoim życiem. Od Popielca, aż do Poniedziałku Wielkanocnego pod każdym dniem na kalendarzu czekają różne niespodzianki, oczywiście z rodzaju takich które zaleca się w Wielkim Poście czyli będzie: jałmużna, post, modlitwa w duchu nowej ewangelizacji...